Arnold István

1. Miért fontos önnek a művészet és a forprofit összekapcsolása?

A művészetfinanszírozás egyik fontos eleme — az állami támogatás és a jegyek vagy alkotások értékesítéséből származó bevétel mellett — a magántámogatás. A magántámogatás is többféle: a vállalati szponzorációt vagy magánszemélyek adományait, esetleg magánalapítványok támogatását jelenti. Kiegészítő szerepének az a különös jelentősége, hogy a bevételi struktúrán belül, ez az elem biztosítja az alkotói szabadságot, a művészetek függetlenségét. A művészet pedig bővelkedik a profitorientált vállalati szféra számára is értékes, üzleti célokra használható képességekben, miközben tagadhatatlanul a társadalmi gazdagság, felemelkedés eszköze. Hiba lenne mindezt nem észrevenni és kihasználni mindannyiunk javára és örömére.

2. Miként nyilvánul meg munkája során az ön számára lényeges szemlélet?

A Summa Artiumnál 2004-óta dolgozunk a magántámogatók és a kulturális, művészeti szféra összekapcsolásán. Küldetésünk, hogy katalizátorként forrásokat gyűjtsünk az autonóm kultúra javára úgy, hogy közben élményt szervezünk, eredményt kínálunk vállalati és magán partnereinknek. Mindig sokféle tevékenységet folytattunk, az állandóan változó gazdasági és jogi környezet mellett, kerestük a célravezető megoldásokat. A kulturális szponzoráció első hazai virágkorában a vállalatok és művészeti projektek egymásra találását segítő munka, külföldi tapasztalatok és jó gyakorlatok hazai elterjesztése, 2005 és 2015 között a Mecénás Napi Díjátadó Gála és Kulturális Projekt Aukció szervezése, azóta pedig elsősorban kultúratámogató magánalapok létrehozása és működtetése határozza meg a szerepünket.

3. Mire a legbüszkébb, amit eddigi munkája során elért? 

Munkatársaimmal kialakítottunk egy olyan kört, amelynek leginkább elkötelezett tagjai mindenféle válság ellenére is kitartanak támogatói szándékuk mellett. Nekik köszönhető, hogy mára több mint hatszáz projekt megvalósításához tudtunk magántámogatással hozzájárulni. A Summa Artiumot magát, és a Summa Artium által kezelt néhány saját kulturális projektet is, egy-egy izgalmas és értékes ügynek tekintjük, amelyeket a kultúra és a magántámogatók összekapcsolása tart életben. Ez biztosítja működésünk függetlenségét, és hogy hozzájárulhatunk a hazai autonóm kulturális, művészeti szféra munkájához.


Summa Artium honlapja: http://www.summa-artium.hu

Az Art is Business a forprofit és kulturális szegmensek összekapcsolásáról szóló iniciatíva, amely magazinból, zártkörű eseményekből, díjból és díjátadóból áll.