Mondik Gábor

1. Miért fontos önnek a művészet és a forprofit összekapcsolása?

12 éve foglalkozom az Európai Unió kulturális támogatási rendszerével, a Kreatív Európa Programmal és elődeivel. Az állami támogatásoknak nagyon fontos szerepük van a kultúra finanszírozásában, az európai uniós támogatások pedig különleges nemzetközi hozzáadott értéket képviselnek. Azonban ezek a támogatási formák és maga a támogatás – mint finanszírozási forma – sem lehet kizárólagos, keresni kell a kultúrafinanszírozás alternatív lehetőségeit, már csak azért is, mert a kulturális és kreatív iparnak magának ugyancsak jelentős gazdasági szerepe van: az európai uniós munkaerő körülbelül 3,7 százaléka dolgozik a kulturális szektorban. Ennek a gazdasági szerepnek a jelentőségét kellene minél hatékonyabban kihasználni. Ezért is nagyon fontos az együttműködés a forprofit szférával.

2. Miként nyilvánul meg munkája során az ön számára lényeges szemlélet?

A kulturális szervezetek működése szempontjából véleményem szerint, kiemelkedően fontos a proaktivitás, hogy ne mindig csak a megszokott forrásokra támaszkodjanak, hanem próbáljanak minél több újítást vinni a napi gyakorlatba. Ez megjelenik – sőt, kiemelten fontos – a Kreatív Európa Programban is: azok a szervezetek, illetve projektek kaphatnak támogatást, amelyek valamilyen speciális közönségfejlesztési stratégiával rendelkeznek, vagy a megszokott gyakorlatukhoz képest, új üzleti modelleket alkalmaznak. Emiatt is előnyös, ha több lábon állnak a szervezetek és a forprofit szférával ugyancsak élénk kapcsolatot ápolnak.

3. Mire a legbüszkébb, amit eddigi munkája során elért? 

Igen nagy élmény figyelemmel kísérni egy nemzetközi kulturális projekt fázisait: miként jön létre egy ötletből nemzetközi együttműködéssel egy több éven át tartó folyamat, amelynek események, kulturális termékek egyaránt részei. Arra vagyok a legbüszkébb, hogy még ha csak közvetetten és minimális mértékben is, de hozzájárulhatok ehhez az értékteremtéshez.

Kreatív Európa Program honlapja: http://www.kreativeuropa.hu

 

Az Art is Business a forprofit és kulturális szegmensek összekapcsolásáról szóló iniciatíva, amely magazinból, zártkörű eseményekből, díjból és díjátadóból áll.